Uvjeti korištenja

Podaci, informacije i aplikacije na web stranici JEFTINIJE.HR dostupni su korisnicima u skladu s uvjetima i ograničenjima navedenim u nastavku.

Uvod

Dobrodošli na web portal Jeftinije.hr, koji je u vlasništvu poduzeća sMind d.o.o. Cilj web portala Jeftinije.hr je pomoći potrošačima prije odlučivanja na kupnju. Jeftinije.hr prikuplja podatke o prodajnom programu većine hrvatskih dućana te ih objavljuje na portalu www.jeftinije.hr

Odgovornost

Sadržaji na portalu ne predstavljaju službene informacije, osim ako to nije posebno naznačeno. Podaci, informacije i online aplikacije koje su dostupne na ili putem web portala www.jeftinije.hr, se mogu promijeniti bez prethodne obavijesti. Korisnici koriste web portal na vlastitu odgovornost. Ni Jeftinije.hr niti druge pravne osobe koje sudjeluju u održavanju web portala, ne odgovaraju za bilo kakvu štetu izravno ili neizravno, koja bi rezultirala iz pristupa, korištenja ili nemogućnosti korištenja podataka, informacija i aplikacija na web portalu. Za točnost podataka dobivenih od drugih osoba Jeftinije.hr, nije odgovoran. Jeftinije.hr ne odgovara za štetu nanesenu korisnicima, pri upotrebi netočnih podataka.

Upotreba i sigurnost osobnih podataka

Naša politika upotrebe i zaštite osobnih podataka opisana je u Pravilima o privatnosti.

Korisnici web portala

Svako korištenje web portala Jeftinije.hr koje nije smatrano kao normalno korištenje, je zabranjeno i predstavlja povredu te će se prijaviti nadležnim službama za kazneni progon. Normalnim korištenjem smatra se korištenje aplikacije bez softverskih alata (spider, skripte,..) te u smislu normalnog broja zahtjeva u doglednom vremenu - normalnim brojem zahtjeva se smatra maksimalno 2 zahtjeva po sekundi.

Korisnici portala mogu biti anonimni ili registrirani. Anonimni korisnici mogu koristiti besplatne usluge (npr. pristup informacijama o proizvodima, njihovom stanju zaliha u dućanima, cijene,...). Registrirani korisnici imaju pristup određenim aplikacijama portala Jeftinije.hr, koje nisu dostupne neregistriranim korisnicima. Registrirani korisnici imaju korisničko ime i lozinku vezanu za osobu koja se registrirala za usluge portala Jeftinije.hr. Korisničko ime i lozinka se smatraju poslovnom tajnom i ne smiju se povjeriti trećoj osobi. Registrirani korisnici preuzimaju odgovornost za sve aktivnosti koji će biti izvedene sa njihovim korisničkim imenom i lozinkom.

Opseg baze podataka i prava intelektualnog vlasništva

Korisnici web portala trebaju uzeti u obzir sljedeće činjenice:

  • da je baza podataka u informacijskom sustavu Jeftinije.hr – kao cjelina i kao pojedinačni dijelovi sustava – zaštićena u skladu sa Zakonom o autorskom pravu i srodnim pravima
  • da su podaci te web usluge baze podataka Jeftinije.hr u skladu sa odredbom Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima
  • da je znak Jeftinije.hr zaštićen kao žig ili usluga u skladu sa Zakonom o žigu propisanog od strane Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo Republike Hrvatske

Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima propisuje da korisnik može istovremeno koristiti samo neznatne dijelove baze podataka (kvalitetno i / ili kvantitativno) ili u mjeri u kojoj je predviđeno normalno korištenje web aplikacija raspoloživih za anonimne i registrirane korisnike. Svi ostali oblici korištenja i omogućavanja korištenja trećim osobama (npr. objava na serveru trećega korisnika, reprodukciju u drugim dokumentima, itd.) su izričito zabranjene. Ova zabrana se odnosi na sve oblike korištenja koji nadilaze vlastite potrebe. Posebno, je zabranjeno:

  • korištenje znatnih dijelova (kvalitetno i / ili kvantitativno) baze podataka (npr. reproduciranje strukture baze podataka, dijelova strukture baze podataka, određenih zapisa itd.),
  • korištenje baza podataka suprotno od normalnog korištenja ili na način koji može utjecati na interese Jeftinije.hr (npr. sustavno i stalno korištenje baze podataka u manjim komponentama, itd.),
  • stjecanje bitnih dijelova (kvalitetno i / ili kvantitativno) baze podataka s određenim softverskim rješenjima,
  • uklanjanje izvora navoda.

Također je zabranjeno uklanjanje ili zamjena znakova (logotipa) "Jeftinije.hr", kada je prikazan kraj određenih podataka ili informacija. Korisnik je odgovoran za svu štetu koja bi mogla nastati na Jeftinije.hr zbog nepoštivanja navedenih uvjeta i ograničenja.

Korištenje podataka i informacija sa web portala

Niti jedan od podataka ili informacija sa web portala ne smije se koristiti bez dozvole Jeftinije.hr u komercijalne svrhe. Podatke i informacije sa web portala nije dopušteno prikupljati u bilo kojoj javnoj ili privatnoj bazi podataka. Objava, u bilo kojem obliku, nije dopuštena osim ako kod podataka nije izričito navedeno, da se objava dozvoljava. Podaci i informacije iz web portala korisnik može prenijeti na svoje vlastite sustave za vlastite potrebe, ali ne smiju se promijeniti oznake autorskog prava i drugih srodnih prava. Dozvoljeno je ispisati podatke i informacije za čitanje za vlastite ili nekomercijalne svrhe. Kopiranje, prenošenje, objavljivanje, izmjena podataka i informacija ili slanjem poštom ili distribuiranje na bilo koji način, bez prethodnog pismenog odobrenja Jeftinije.hr je strogo zabranjeno.

Linkovi na web portalu

Linkovi na portal ili glavnu stranicu i/ili druge pod-stranice, dozvoljeni su samo uz pismenu suglasnost Jeftinije.hr.

Stranice web portala Jeftinije.hr mogu sadržavati linkove na druge web stranice koje ne održava Jeftinije.hr. Stoga Jeftinije.hr za sadržaje tih stranica nije odgovoran.

Naruči na Jeftinije.hr

Dio online platforme Jeftinije.hr je i online tržnica koja omogućuje sklapanje transakcija korištenjem funkcije »Naruči na Jeftinije.hr«. Podaci i osnove za uporabu online platforme s korištenjem funkcije »Naruči na Jeftinije.hr« uređeni su Uvjetima za korisnike »Naruči na Jeftinije.hr«.

Pristupačnost web portalu

Jeftinije.hr nastoji korisnicima osigurati nesmetano korištenje web portala - u normalnim uvjetima 24 sata na dan. Zbog tehničkih razloga (za održavanje i / ili zamjenu opreme) Jeftinije.hr zadržava pravo na kratkotrajne stanke ili prekide pristupa web portalu, obično poslije 20 sati.

Rješavanje sporova

Bilo koji sporovi koji proizlaze iz korištenja web portala u suprotnosti sa odredbama Općih uvjeta portala Jeftinije.hr će korisnici i Jeftinije.hr rješavati mirnim putem. Ako to nije moguće za rješavanje spora je nadležan sud u Zagrebu.

O kolačićima

Više o upotrebi kolačića je opisano u Pravilima o privatnosti.

Pravila nagradnog natječaja

Pravila nagradnog natječaja „Jeftinije.hr daruje Harvey Norman poklon bonove“ su u nastavku označena kao “pravila”.

1. Organizator nagradnog natječaja
Organizator nagradnog natječaja „Jeftinije.hr daruje Harvey Norman poklon bonove“ (u nastavku: nagradni natječaj) je sMind d.o.o. (OIB: 69167525631), Ulica grada Vukovara 269D, 10000 Zagreb, u daljnjem tekstu: Organizator. Natječaj se organizira u svrhu promocije brenda Jeftinije.hr.

2. Trajanje nagradnog natječaja
Nagradni natječaj počinje 11.11.2021. Sudjelovanje u nagradnom natječaju moguće je od 29.12.2021. (tj. najkasnije do 23:59:59 sati navedenog dana). Nagradni natječaj se provodi na Facebook i Instagram stranicama Organizatora (https://www.instagram.com/jeftinije_hr i https://www.facebook.com/Jeftinije.hr) te putem Jeftinije.hr newslettera.

3. Sudjelovanje
Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju imaju sve fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koje su registrirane na društvenoj mreži Facebook (www.facebook.com) i Instagram (www.instagram.com) osim zaposlenika Organizatora i članova njihovih užih obitelji (roditelji, supružnik, djeca, sestre i braća). Sudionici koji sudjeluju u nagradnom natječaju ne mogu zahtijevati nagrade u većim količinama ili drukčije nagrade od onih koje su navedene u Pravilima od strane Organizatora.

Za sudjelovanje u nagradnom natječaju, u komentar objave na Facebooku/Instagramu Organizatora treba napisati odgovor na pitanje postavljeno u postu ili pratiti upute napisane u postu Organizatora. Pojedinac u nagradnom natječaju može sudjelovati samo jednom. Sudjelovanjem u nagradnom natječaju, sudionici prihvaćaju ova Pravila. Pravila nagradnog natječaja bit će objavljena u općim uvjetima Organizatora.

4. Nagradni fond
Nagradni fond: 11 x poklon bon trgovine Harvey Norman u vrijednosti od 300 kn.

Pobjednici će biti proglašeni u roku od 2 tjedna (14 dana) od datuma završetka nagradnog natječaja.

11 dobitnika će biti odabrano slučajnim odabirom i primiti nagradu – poklon bon trgovine Harvey Norman u vrijednosti od 300 kn.

5. Kako preuzeti nagradu
Po završetku nagradnog natječaja, dobitnici će biti obaviješten putem objave na Facebooku/Instagramu. Dobitnici imaju pet (5) dana za javljanje Organizatoru i potvrdu o preuzimanju nagrade. Nagradu, odnosno poklon bon trgovine Harvey Norman u vrijednosti od 300 kn, dobitnici preuzimaju u nekoj od poslovnica trgovine Harvey Norman uz predočenje osobnog dokumenta.

6. Publicitet
Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju, sudionici su suglasni da se, ako postanu dobitnici jedne od nagrada, njihovo ime, adresa i slika mogu od strane Organizatora objaviti i koristiti bez naknade u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu.

7. Maloljetni sudionici u nagradnom natječaju
Maloljetnici imaju pravo sudjelovati u nagradnom natječaju, u skladu sa zakonom. Ako je dobitnik nagrade malodobna osoba, Organizator će uručiti nagradu osobi koja je temeljem zakona ili odluke državnog tijela dužna starati o njoj, a nakon uvida u isprave koje dokazuju roditeljski odnosno starateljski odnos.

Ovaj nagradni natječaj ni na koji način nije sponzoriran ili promoviran od strane Facebooka, niti je povezan s Facebookom.

8. Druge odredbe
Organizator ne odgovara za nepotpuno ili nepravovremeno sudjelovanje u nagradnom natječaju ili za sudjelovanje u nagradnom natječaju s netočnim podacima.

Sudjelovanje u nagradnom natječaju, dobitak i/ili preuzimanje nagrade nisu uvjetovani kupnjom nekog proizvoda ili usluge. Sudionik i druge osobe koji pokušaju sudjelovati u nagradnom natječaju, same snose sve troškove sudjelovanja (kao npr. troškove prijenosa podataka, pristupa internetu, poštarine, poziva i druge komunikacije, kilometraže itd.), kao i u primjeru otkazivanja nagradnog natječaja.

U primjeru okolnosti na koje Organizator ne može utjecati (viša sila), nagradni natječaj se može otkazati. O tome Organizator mora putem istih kanala društvenih mreža (Facebook i Instagram) obavijestiti sve sudionike. U takvom primjeru Organizator sudionicima ne odgovara za nastale troškove ili drugu štetu.

Organizator zadržava pravo promjena pravila, ukoliko to zahtijevaju razlozi tehničke ili komercijalne prirode, javni razlozi ili drugi utemeljeni razlozi. O svim promjenama i novostima nagradnog natječaja, Organizator će obavijestiti sudionike na društvenim mrežama Facebook i Instagram. Za dodatne informacije zainteresirana osoba može pisati na info@jeftinije.hr.

Odluka Organizatora o svim pitanjima u svezi s nagradnim natječajem ili uporabom ovih pravila je konačna i vrijedi za sve sudionike.

9. Rješavanje pritužbi
V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni v podjetju organizatorja Harvey Norman Trading d.o.o., Letališka cesta 3D, 1000 Ljubljana ter vsa z njim povezana podjetja in njihovi ožji družinski člani ter druge fizične in pravne osebe, ki kakor koli sodelujejo pri izvedbi nagradne igre.

Veljavnost pravil:
Sve pritužbe i reklamacije rješava Organizator i šalju se na email adresu info@jeftinije.hr.. U primjeru utemeljenih pritužbi, organizator se obvezuje da će ih eliminirati u najkraćem roku i o tome obavijestiti sudionika ili po potrebi i druge sudionike. Za pravne razmirice između Organizatora i sudionika i drugih osoba primjenjuje se važeće zakonodavstvo. U eventualnih sporova, koji nastanu u s vezi ovog nagradnog natječaja, nadležan je sud Republike Hrvatske prema sjedištu organizatora. Datum objave i stupanja na snagu ovih pravila: 11. studeni 2021.

Želiš među prvima saznati najbolje sezonske ponude? Prijavi se na e-novosti koje ti pripremamo svaki tjedan.

Upiši ispravan e-mail

Hvala na prijavi. Uskoro možeš očekivati nove tjedne e-novosti.

® 2022 sMind d.o.o., dio Heureka grupe